Sapfir

Systémy práškového hasenia požiarov

  • Vysoká spoľahlivosť a efektivita

  • Relatívne nízka cena

  • Blokovanie ohnísk požiaru v počiatočnom štádiu samoaktivačným spôsobom

  • 12 rokov používania bez nutnosti technického servisu

  • Jednoduchosť montáže a používania

  • Univerzálnosť – hasenie požiarov všetkých tried, vrátane elektrického ústrojenstva pod napätím

Prezentácia

Práškové hasiace moduly pre hasenie požiarov

V súčasnosti dodáváme:

  • 10 typov MPH
  • Automatické aktivačné senzory TPS-01 s aktivačnými teplotami 72°, 93°, 110° a ďalej senzor s manuálnou aktiváciou.
  • Hasiaca kazeta TPS-2.24 slúžiaca k inštalácii na hasičských autách.
  • Malý hasiaci mobilný systém TPS – 12.24.

Rozsah výrobkov MPH zahrňuje  množstvo  modulov s hmotnosťou prášku od 0.5  kg do 22 kg a stenovým, stropovým, alebo pozemným zpôsobom montáže a boli vyvinuté a implementované do sériovej výroby.

Tieto moduly majú vysokú hasiacu efektivitu, sú univerzálne a poskytujú efektívne hasenie požiarov tried A, B, C a elektrického vybavenia pod prúdom bez omedzenia napetí v automatickom a autonómnom režime. Aktivujú sa nízkým prúdom a ich životnosť je až 12 rokov bez potreby technického servisu. Všetky súčasti a substancie, ktoré sú súčasťou modulov sú neškodné voči prírode.

Vysoká efektivita modulov je zabezpečená vďaka podaniu hasiceho prášku do ohniska požiaru pod vysokým tlakom.

AK MÁTE ZÁUJEM O CENOVÚ PONUKU, ALEBO ĎALŠIE INFORMÁCIE
OHĽADOM SYSTÉMU PROTENG, NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Dostupné modely

MPH – 2,8 

Modul je určený na ochranu pred požiarom v automatickom, samo aktivačnom alebo ručnom režime v miestnostiach všetkých typov a účelov, technického zabezpečenia majetku na ploche do 32 m2 s objemom do 65 m3

MPH – 2 

Modul je určený na ochranu pred požiarom v automatickom, samo aktivačnom alebo ručnom režime v miestnostiach všetkých typov a účelov, technického zabezpečenia majetku na ploche do 15 m2 s objemom do 28 m3

MPH – 4 

Modul je určený na ochranu pred požiarom v automatickom, samo aktivačnom alebo ručnom režime v miestnostiach všetkých typov a účelov, technického zabezpečenia majetku na ploche do 40 m2 s objemom do 100 m3

MPH – 5 

Modul je určený na ochranu pred požiarom v automatickom, samo aktivačnom alebo ručnom režime v miestnostiach všetkých typov a účelov, technického zabezpečenia majetku na ploche do 78 m2  s objemom do 100 m3

MPH – 5M 

Modul s ručným štartom, ktorý sa vrhá do ohniska požiaru

MPH – 6 

Modul je určený na ochranu pred požiarom v automatickom, samo aktivačnom alebo ručnom režime v miestnostiach všetkých typov a účelov, technického zabezpečenia majetku na ploche do 50 m2 s objemom do 150 m3

MPH – 9 

Modul je určený na ochranu pred požiarom v automatickom, samo aktivačnom alebo ručnom režime v miestnostiach všetkých typov a účelov, technického zabezpečenia majetku na ploche do 72 m2 s objemom do216 m3

MPH – 10 

Modul je určený na ochranu pred požiarom v automatickom, samo aktivačnom alebo ručnom režime v miestnostiach všetkých typov a účelov, technického zabezpečenia majetku na ploche do 36 m2 s objemom do 216 m3

MPH – 10st 

Modul je určený na ochranu pred požiarom v automatickom, samo aktivačnom alebo ručnom režime v miestnostiach všetkých typov a účelov, technického zabezpečenia majetku na ploche do 80 m2 s objemom do 240 m3

MPH – 24 

Modul je určený na ochranu pred požiarom v automatickom, samo aktivačnom alebo ručnom režime v miestnostiach všetkých typov a účelov, technického zabezpečenia majetku na ploche do 75 m2 s objemom do 250 m3

MPH – 065 

Modul je určený na hasenie ohnísk požiarov v uzavretých boxoch s elektrickým a elektronickým zabezpečením malého objemu, káblových kanálov, technického zabezpečenia

AK MÁTE ZÁUJEM O CENOVÚ PONUKU, ALEBO ĎALŠIE INFORMÁCIE
OHĽADOM SYSTÉMU PROTENG, NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ